نکات بسیار مهم در حین خرید و فروش  طلا و جواهر :
حتماً در موقع خرید
طلا فاكتور آن را نیز دریافت نمایید و از مغازهدار درخواست كنید كه تمامی
موارد در فاكتور ذكر گردد.
در موقع خرید طلا به كد كارگاه و 750 )طلاي 18 عیار( كه روي آن حك شده توجه كنید. به
هیچ وجه مصنوعاتی را كه كد كارگاه و عدد مربوط به عیار 18 را ندارد خریداري نکنید. زیرا
ممکن است عیار كمتري داشته باشد و موقع فروش آن با مشکل مواجه می شوید.

همچنین در مورد خرید
 طلاهاي نگین دار یا سنگدار كه سنگ و نگین آنها ارزش كمی دارند
دقت كنید و حتما مصنوعاتی را انتخاب كنید كه وزرن سنگ و یا نگین آنها از وزن كل طلا كسر
شده است در غیر اینصورت شما می بایست هزینه آنها را به قیمت طلا پرداخت نمایید .
لازم به ذكر در موقع فروش نگین ها از طلا جدا شده و فقط بابت طلا به شما پول داده میشود.
فاكتورها را كنار طلاهایتان نگذارید ، تا حداقل در صورت ربوده شدن طلاهایتان سند و مدركی
جهت پیگیريهاي مربوطه در اختیار داشته باشید و هم اینکه فاكتورها به همراه طلاها در اختیار
سارق قرار نگیرد

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉