حساسیت به طلا
گاهی ممکن است شما به خاطر استفاده از طلا دچار حساسیت شده اید . وجود آلیاژهاي
طلا حاوي نیکل و مس میتواند تغییر رنگ پوست و یا واكنشهاي آلرژیك مانند درماتیت تماسی را براي شما ایجاد كند. درماتیت تماسی،كه نوعی التهاب پوست است كه در صورت تماس مستقیم با ماده محرک خارجی یا ایجادكننده حساسیت ایجاد میشود ؛ درماتیت تماسی فقط سطح پوست را اثر میگذارد .كه درمان این حساسیت معمولاً روزها و هفته ها طول میكشد و در صورتی از بین میرود كه دیگر از این طلاها استفاده نشود. این حساسیت نقاط خارشداري را برجا میگذارد كه سطح وسیعی را درگیر میكند و حالت سوختگی ایجاد میشود. مخصوصاً سطحی كه در آن قسمت طلا استفاده شده است پوست به صورت طبیعی خاصیت اسیدي دارد با مس و نیکل موجود در طلا واكنش میدهد. تعریق بدن و رطوبت حاصل از آن ، این واكنش را بیشتر میكند. در این شرایط با انجام یك واكنش شیمیایی ماده سبزرنگی تشکیل میشود كه باعث تغییر رنگ پوست میشود كه معمولاً زیورآلات، به جز زیورآلات ساخته شده از طلا، با اكسید شدن این حالت سبز شدن را در پوست ایجاد میكند.

جواهرآلات طبیعی، مثل طلاي 18 عیار، بسیار كمتر دچار اكسیدشدن میشوند طلا هم میتواند حساسیت زا باشد. اگرچه میزان شیوع آن در نقاط مختلف جهان از ۱ تا ۱۰ درصد متفاوت است اما به هرحال میتواند باعث ضایعات درماتیتی در صورت، دست و پوست شود.

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉