راه های جلوگیری از کدر شدن طلا و جواهر
اگر علاقمند هستید كه سرویس طلا و جواهرتان مثل روز اول برق بزند یا كمتر دچار لك و
تیرگی شود میتوانید دستورالعمل هاي این بخش را بخوانید. مراقبت بیشتر از طلا جواهراتتان باعث میشود كه عمر مفید آنها افزایش پیدا كند و همیشه بدرخشد .
از طلا و جواهرتان هنگامیكه به آن احتیاج دارید استفاده كنید. استفاده كوتاه مدت و موضوعی از طلا و جواهر باعث میشود كه همیشه برق خود را حفظ كنند و دیرتر كدر شوند.
هنگام حمام گرفتن یا شستوشوي دستها، جواهرآلات خود را دربیاورید چون صابون سبب
ایجاد لایهاي نازک روي جواهرآلات میشود و برق و جلاي آن را به تدریج میگیرد .
خیلی ها براي اینکه طلا و جواهراتشان را در یك جاي امن و فضاي كوچك نگه دارند، آنها را
روي هم و به صورت نامرتب میریزند. این كار باعث ایجاد خط وخش و از بین رفتن جلاي طلا
میشود. بهترین كار این است كه هركدام از قطعه طلاها را به صورت جداگانه در همان جعبه اي كه خریدهاید نگهداري كنید.

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉