كاربردي فکر كنید:
وقتی میخواهید
حلقه نامزدي بخرید باید یادتان باشد كه همسر آینده شما احتمالاً بخش اعظم
روزش را با این انگشتر میگذارند و هر جا كه میرود آن را همراه خودش دارد. همه ما میدانیم
كه خانمها چقدر از نگینهاي درشت خوششان میآید اما چنین حلقه هایی براي استفاده روزمره
انتخابی بیش ازحد دست و پاگیر هستند.
به جنس حلقه توجه كنید:
حلقه هاي نامزدي معمولاً از جنس طلاي زرد، سفید و پلاتین هستند. پلاتین از طلا بادوامتر
است، اما گرانتر هم هست. اگر قرار است همسر آیندهتان این حلقه را همیشه همراه خود داشته
باشد و هرروز آن را به انگشت بیندازد، ما طلاي زرد 18 عیار را پیشنهاد میكنیم.
چند نگین یا سنگ كافی است؟
سولیتر تك نگین محبوبترین مدل حلقه نامزدي در سراسر جهان است، اما حلقه هایی با سه
نگین یا طرح خوشهاي هم طرفداران خاص خود را دارد به ویژه كسانی كه عاشق زرق و برق هستند.
این مدل حلقه ها را می پسندند.
از
سنگهاي رنگی غافل نشوید سنگهاي رنگی كه این روزها در بازار محبوبیت زیادي هم دارند، میتوانند به جاي الماس، زینت بخش حلقه نامزدي باشند و البته همانقدر در دست عروس خانم بدرخشند.

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉