نحوه تشخیص عقیق اصل از تقلبی
تشخیص
عقیق اصل كار چندان ساده اي نیست و نیاز به تجربه و مهارت بالا دارد. عقیق اصل
رگه هاي نقطه اي، سوزنی، ابري و پر مانند دارد. حتی ممکن است این رگه ها از رنگ دیگري هم باشد. رگه هاي ایجادشده در عقیقهاي مصنوعی ساختگی بوده و مثل رگه هاي معدنی، طبیعی و دلنشین نیست. از میان دو عقیق هم اندازه ،
عقیق سنگین تر ، عقیق اصل است چراكه عقیق اصل چگالی بالایی دارد و در نتیجه وزن بیشتري را نسبت به نمونه هاي مشابه خود دارد. از طرفی اگر سنگ عقیق را بر روي سنگ و یا سطحی كه سختی آن كمتر از ۷ است بکشید باید بر روي آن ایجاد خراش كند و به آسانی بر روي آن خط نمی افتد. اگر انگشتري یا گردنبندي خریده اید كه نگین آن با یك ضربه كوچك خش برداشته، متأسفانه احتمال تقلبی بودن آن زیاد است. عقیق اصل طبیعت متضاد با فصل دارد؛ تابستان خنك و زمستان گرم است، درصورتی كه نوع صنعتی آن متناسب با تغییرات دما تغییر میكند. عقیق قرمز طرفداران
بسیاري دارد و نمونه طبیعی آن كمتر از بقیه انواع آن است.
نگهداري از عقیق و نحوه شارژ سنگ عقیق
شاید شما نیز مطالبی راجب شارژ سنگ
عقیق شنیده باشید. اغلب سنگهاي حساس همچون
فیروزه در اثر تماس با مواد چربی همچون انواع كرم و مواد شیمیایی جلاي خود را از دست داده و كدر شده و یا حتی تغییر رنگ می دهند اما عقیق جزء این سنگهاي حساس طبقه بندي
نمیشود و نیازي نیست تا در زمان استحمام و یا شستشو آن را كنار بگذارید. البته لازم به ذكر
است تمامی سنگها و زیورآلات در صورت توجه زیاد و دوري از انواع مواد شوینده طول عمر به
مراتب بالاتري خواهند داشت و جلا و درخشش چشمگیر خود را از دست نمی دهند. براي شارژ سنگ عقیق هم كافی است آن را ۲ ساعت در آب زلال قرار دهید و بعد به اندازه ۳ دقیقه و نه بیشتر زیرتابش مستقیم نور آفتاب بگذارید. اگر از عقیق به خوبی محافظت كنید میتوانید مطمئن باشید كه موقع فروش ارزش آن كم نمیشود.

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉