هنگام فروش هم اول از همه خودتان با فرمول شماره 1 مظنه را از انس جهانی حساب
كنید بعد مظنه ایران را از چند
مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه كنید و بعد
مبادرت به فروش نمایید .

÷ 705 مظنه طلاي ÷ 17 هر عیاري( ( × عیار 4.608  = قیمت هر گرم طلا با عیار موردنظر
قیمت هر گرم طلا با عیار موردنظر × مقدار پول دریافتی از مغازهدار = وزن طلا
لازم به ذكر است كه موقع فروش طلا به دلیل كاهش مقداري از عیار طلا بعد از آب شدن و
همچنین نوسانات قیمت طلا در بازار ؛ مقداري از قیمت هر گرم طلا كسر میگردد .
نرخ خریدوفروش طلا اعلامشده از سایت اتحادیه طلا و جواهر با هم تفاوت دارند.
مثال :
100 گرم
طلاي آبشده با عیار ) 875 ( داریم مظنه روز ) 705 یا k17 (هم 1585000
تومان است ، موقع فروش چقدر پول از مغازهدار بگیریم؟
875 × 1585000 ÷ 705 ÷ 4.608 = 426000 تومان
426000 تومان قیمت هر گرم طلاي ) 875 ) K21
42600000 = 100 × 426000
42600000 تومان قیمت طلاي شما بدون احتساب كسري

👈👈 جهت دانلود کتاب رایگان  «محافظت از آینده مالی شما»کلیک کنید.👉👉