آلیاژهای

حساسیت به طلا

/post-11

گاهی ممکن است شما به خاطر استفاده از طلا دچار حساسیت شده اید . وجود آلیاژهاي طلا حاوي نیکل و مس میتواند تغییر رنگ پوست و یا واكنشهاي آلرژیك مانند درماتیت تماسی را براي شما ایجاد كند.