اجرت

اجرت ( کارمزد) طلا چیست ؟

/post-9

هر طلاي ساخته شده كه در ویترین مغازه ها موجود است به وسیله نفرات توانمند در عرصه طراحیو ساخت طلا در كارگاه ها به وسیله ابزارآلاتی ساخت و به بازار عرضه شده است. بنابراین منطقیو طبیعی است كه طلاي ساخته شده داراي اجرت باشد.


طلاي بدون اجرت چيست ؟

/post-4

در سال‌های اخیر به دلیل گران شدن طلا و اجرت، بعضي از فروشگاه‌ها اقدام به فروش طلاي بدون اجرت به مشتريان كردند​​​​