حباب

حباب

/post-6

حبابحباب مثبت 2. حباب منفی ،، حباب اقتصادی دادوستد با نرخ بسیار گران‌تر از ارزش واقعی مورد معامله است که در سطح جامعه همه‌گیر می‌شود