مروارید های مصنوعی

مروارید Pearl

/post-17

نام مروارید برگرفته از نام نوعی صدف به نام پیرنا (Perna) می باشد. مروارید یك عنصر آلی(Organic) از جنس كربنات كلسیم است كه در آب هاي گرم و كم عمق استرالیا و آسیا دردل صدف هاي Mussel یا Clam یافت می شود .