نحوه تشخیص عقیق اصل از تقلبی

نحوه تشخیص عقیق اصل از تقلبی

/post-18

 تشخیص عقیق اصل كار چندان ساده اي نیست و نیاز به تجربه و مهارت بالا دارد. عقیق اصلرگه هاي نقطه اي، سوزنی، ابري و پر مانند دارد.